prerazmisljavanje.org
A. P. Čehov – Ujka Vanja
Kako „Ujka Vanja“ nije priča o događaju, već o nedogađanju, povodom nje se mogu prerazmisliti samo likovi – oni koji predstavljaju stubove nedogađanja. Pri prvom čitanju sam sve likove prezrela, …