prerazmisljavanje.org
Branko V. Radičević – Pesme o majci
Iako sam sve stihove srcem doživela, nisam prepoznala svoju majku u njima. Možda jer nisam sin. Ali verujem da je zbirka ganula svako zahvalno dete, bez obzira na pol. Ima jedan čas kad mati tvoja …