prerazmisljavanje.org
Ljubivoje Ršumović – Smešna prašuma
Ima dovoljno nonsensa i eufemizama da bi se smatrala poezijom za decu. Sve ostalo je bol odraslog čoveka suočenog sa svetom. (Kao u pesmi “Iza prvog ugla”.) Čak je i patriotizam predsta…