prerazmisljavanje.org
Semjuel Beket – Čekajući Godoa
Mogla bih da se raspišem o biblijskom podtekstu, o apsurdu i antidrami, ali o tome je toliko stručnijih od mene već pisalo. “Čekajući Godoa” je Metalika svog žanra, od onih klasika koje…