preporod.me
Preporod i Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti Nikšić na TVNK
Televizija Nikšić je još jednom pokazala interesovanje za problematiku bolesti zavisnosti. Tako su, 2.11.2018. u Jutarnjem programu ugostili Jovana Bulajića, Izvršnog direktora Preporoda i Ljubicu Abramović, Rukovodioca Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Opštini Nikšić. Razgovaralo se, prije svega, o formalizaciji saradnje među akterima ovog razgovora, ali i o nekim kontinuiranim izazovima