prasitjeawkok.com
แจ็ค หม่า 2 เมืองไทย ย้ำ สร้างสรรค์สังคมสู่เวทีโลก - ประสิทธิ์ เจียวก๊ก
แจ็ค หม่า 2 ย้ำ การทำธุรกิจต้องรอบคอบ รัฐต้องส่งเสริม พร้อมแสดงความเคารพการตัดสินใจ ก.ล.ต. ยืนยัน ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นเป้าหมาย เพื่อไทยก้าวสู่เวทีโลก