pralekha.wordpress.com
ನಾಯಿ ಹೆಗಲಿಗೆ, ಮಗು ಬೀದಿಗೆ… (via CAUTIOUSMIND)
ಥೂ.. ಈ ಥರಾ ಮನುಷ್ಯರೂ ಇರ್ತಾರಾ.. ಇವರಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯರೆಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಬೇಕು… ಇಂದಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ (ಕೆಪಿಎನ್) ನ ಪೋಟೋ… … Read Morevia CAUTIOUSMIND…