pradipastore.wordpress.com
AZIMAT PENGUAT ZAKAR-VENIS
Jika zakar atau Venis anda kurang kuat atau tidak begitu ampuh, maka boleh melakukan ikhtiar sebagai berikut:Tulislah rajahan ini pada selembar daun sirih yang ruasnya tiga kembar.Menulisnya pada m…