pracowniazew.pl
rewitalizacja Portu Miejskiego we Wrocławiu
Przedmiotem opracowania jest budynek dawnego spichlerza zbożowego (magazyn nr 4, który pełnił też funkcję elewatora portowego). Mieści się na terenie Wrocławskiego Portu Miejskiego przy ulicy Kleczkowskiej. Jego obszar uległ stopniowej degradacji. Zmalało zapotrzebowanie na tereny o dominującej funkcji przemysłowej. Struktura zabytkowego budynku ucierpiała w czasie II wojny światowej i przez pożar. Zachowana część spichleża stanowi […]