pracowniazew.pl
architektoniczna podróż w czasie na terenie Puszczy Pyzdrskiej
Prezentowany projekt to praca magisterska, stąd jego ideowy i koncepcyjny charakter. Projekt to muzeum, które za pomocą architektury postara się przenieść nas w czasie. Nastąpi to poprzez przedstawienie interpretacji charakterystycznych cech pięciu wyznaczonych epok: czasów bez ingerencji człowieka, okresu życia Słowian, średniowiecza i lat do XVIII w., przełomu XIX / XX w. i współczesności. Interpretacja […]