pracowniapdk.wordpress.com
Ech, wspomnieniowe relacje
Dzień pierwszy Dwa razy do tej sami rzeki się nie wchodzi. Ponoć!