prabuwin.wordpress.com
நான் பார்த்த சென்னை (காட்சி 10)
முட்டுக்காடு மிகவும் அழகான இடம்.சென்னையில் இருந்து சுமார் 40கி.மீ தொலைவில் அமைந்திருக்கும் முட்டுக்காடு படகு சவாரி சிறப்பாக இருக்கும். இங்கு பெடல் படகுகள் மோட்டார் படகுகள் என அனைத்து வகையான படகுகளு…