prabuwin.wordpress.com
புகைப்படம் எடுக்க கற்றுக்கொடுக்கும் இணையதளம்
மின் இலக்க வடிவ முறை (டிஜிட்டல் ) புகைப்படக்கருவிகள் வந்த பின்னர் சிறுவர்கள் கூட இப்போது புகைப்படம் எடுக்கத் தொடங்கி விட்டனர்.எனவே இவர்களுக்குச் சிறந்த முறையில் புகைப்படம் எடுப்பது குறித்துக் கற்று…