prabodh553592507.blog
म्याग्दी र कास्कीको १० वटा प्राकृतिक तातोपानी कुण्डहरको नक्सा र website बनायौं | Prabodh's Diaries in Nepal
म्याग्दी जिल्लामा Singa, Bhurung, Paudawar, Ratopani, Shekharu, Darmija, Bagara, Folding Khola र कासकी जिल्लामा Jhinu, Machhapuchhre जम्मा १० वटा प्राकृतिक तातोपानी कुणडहरु छ। म(Shunya Awamura, JICA v