prabeenpati.com
Prabeen Pati : Words of Prabeen not just pressed, but that touch and impress! : ଜୀବନ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ Life
ମହା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଶୁଭ ଅବସରରେ”ଜୀବନ ବୋଇତ ବନ୍ଦନା କରିବା”जीवन की नया भी पार लग जाए🙏⛵🛶 ଉଚିତ ମାର୍ଗ ତଥା ଶୁଭ ସତ୍ୟ ପଥରେ ~ © ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପତି Prabeen Kumar Pati प्रवीण कुमार…