ppmiriyadh.com
Membaca Pemikiran KH Sahal Mahfudz: Sintesa antara Fiqh Syar’i dan Fiqh Ijtima’i
Oleh: Ustadz Faris Jihady (Mahasiswa S2 Jurusan Tafsir & Hadist, King Saud University. Ketua PPMI Riyadh 2011-2012) Ppmiriyadh.com – Sintesa anata Fiqh Syar’i dan Fiqh Ijtima’…