powszechna-wiedza.pl
Na czym polega analiza stanu prawnego nieruchomości?
Przed zakupem działki, którą chcemy przeznaczyć pod budowę domu jednorodzinnego należy ocenić stan prawny nieruchomości. Dokonuje się tego poprzez sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej oraz w mi…