powszechna-wiedza.pl
Jaką funkcję pełnią księgi wieczyste?
Księgi wieczyste to kierowane przez sądy powszechne urzędowe rejestry publiczne, prowadzone w celu ukazania stanu prawnego nieruchomości. Po co prowadzi się księgi wieczyste? Księgi zapewniają ochr…