powszechna-wiedza.pl
Co tnie się laserem?
Cięcie materiału przeważnie wykonuje się po to, aby uzyskać pożądany kształt albo zmniejszyć rozmiar danego obiektu. Coraz częściej wykorzystuje się w tym procesie laser, który obecnie jest uznawan…