powerless136.wordpress.com
[Trans][News] 1 người phụ nữ đã chết trong 1 vụ tai nạn tại concert của Linkin Park
Cape Town- 1 người phụ nữ đã qua đời tại chân Cape Town trong tour diễn thế giới của ban nhạc rock Mỹ Linkin Park . Người phụ nữ mà chính quyền chưa xác định được danh tính , đã bị đè dưới 1 biển q…