poweredbyshe.com
Women’s Grappling Camp
AJ Clingerman along with her husband James run Indiana Brazilian Jiu-Jitsu/Fight Hub HQ in Greenwood, Indiana. This jiu-jitsu power couple will be running their 6th Women’s Grappling Camp May…