poszukiwaczewiedzy.pl
Czym są ciepłe parapety?
Według przeprowadzonych badań najwięcej ciepła z budynku ucieka przez okna oraz dach, dlatego niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na dokładne uszczelnienie okien oraz przymocowanie parapetu. Ostat…