poszukiwaczewiedzy.pl
Co to jest dystonia?
Dystonia należy do schorzeń związanych z zaburzeniami ruchowymi. Jest to choroba neurologiczna. Występują w niej mimowolne ruchy i zaburzenia postawy. Dystonia może przybierać różne formy w zależno…