poszukiwaczewiedzy.pl
Co to jest CIT i jak się go rozlicza?
Corporate Income Tax, w skrócie CIT, jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zobowiązane do jego uiszczania są różnorodne organizacje, poprzez spółki wraz z przedsiębiorcami. Istnieją dwie grup…