positivo.rs
Mišićni disbalans
Čovekovo telo je veoma komplikovane građe. Sistem organa za kretanje sastoji se iz brojnih elemenata: preko 200 kostiju, još više zglobova, više od 600 mišića, brojnih tetiva, ligamenata, fascija… Jedan od bitnih faktora za dobru funkciju ovog komplikovanog sistema je uravonteženost svojstava skeletnih mišića (snaga, tonus, elastičnost…). Medjutim, u praksi najčešće vidimo da neki