positivemind.pl
REGULAMIN SKLEPU | POSITIVEMIND | JOANNA CIEŚLAK-OSPALSKA
Regulamin sklepu internetowego § 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy PositiveMind, dostępny pod adresem internetowym www.positivemind.pl/sklep, prowadzony jest przez Joannę Cieślak-Ospalską, prowadzącą działalność gospodarczą Positive Communication Joanna Cieślak-Ospalska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8792107952, REGON 340192246 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa …