poshtiban.com
«آپی» آپلودر جدید پشتیبان (نسخه بتا) منتشر شد - Poshtiban Cloud Storage
در آخرین روزهای پاییز، زمان شمردن جوجه‌ها! ما هم در پنل وب پشتیبان از یک ابزار آپلود جدید با نام «آپی» رو نمایی کردیم. سرعت آپلود فایل با استفاده از «آپی»