poshtiban.com
Object Storage راهکاری ساده برای ذخیره‌سازی داده‌های بزرگ - پشتیبان | Poshtiban
معماری ذخیره سازی فایل و داده به روشobject storage چه مزایایی دارد و به جز پایین آوردن هزینه ی ذخیره سازی و سرعت بیشتر چه امکاناتی برای شما فراهم میکند؟