poshtiban.com
واسط خط فرمان پشتیبان Poshtiban Cli منتشر شد - ذخیره‌ساز ابری پشتیبان
در کنار پنل وب، REST API پشتیبان و اپلیکیشن موبایل، واسط خط فرمان پشتیبان، کامل کننده‌ی ابزارهای مدیریتی حرفه ای برای مدیریت و نگهداری فایل‌های شماست.