portokalovakorichka.wordpress.com
Travel Yourself Interesting България <3
Да значи не, а не – да? Няма как да не сте се сблъсквали с това, ако сте излизали извън пределите на родината. Тази наша странност е заложена в рекламния клип на Expedia – един от най-и…