portalosuma.com
Zemlja u sebe uvlači ogromne količine vode
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Seizmička je studija pokazala da naš planet u sebe uvlači tri puta više vode no što se do sada pretpostavljalo pritom uvelike utječući na globalni vodeni ciklus. Nala…