portalosuma.com
Saturnovo prstenje umire
Os Uma Saturnovi prsteni su dragulj za promatrače. Prvi ih je primijetio Galilej 1610., ali on nije znao što vidi. Imao je mali teleskop sa skromnim uvećanjem i njemu se činilo da je Saturn planet …