portalosuma.com
Kozmičko zračenje sa Zemlje
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Istraživači su na južnom polu 2006. pokrenuli eksperiment namijenjen promatranju visokoenergetskih čestica (kozmičkih zraka) koje do Zemlje dopiru iz svemira. U tu je…