portalosuma.com
Kvadratni oblici prirodnih pojava
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Zemlja je doista veličanstven planet čiji moć i sila svakodnevno privlače našu pažnju i bude strahopoštovanje. Upoznati smo s njezinim svakodnevnim pojavama koje se j…