portalosuma.com
Palenque – čarobni grad američkih Maja
Os Uma Premda majanska civilizacija nije nepoznat pojam, većina nas nije upoznata sa brojnim gradovima, gradovima-državama, njenim urbanizmom i arhitekturom, što je fokus ovog članka. Tijekom arheo…