portalosuma.com
U genomu neandertalca nema ljudske DNK!
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Dok je prisutnost neandertalske DNK u suvremenom ljudskom genomu neupitna, relativno su slabo poznate varijacije među samim genomima neandertalaca. To se odnosi i na …