portalosuma.com
Plastisfera – nova životna zajednica u svjetskim morima
Os Uma Ocean sadrži ogromne količine plastičnog otpada koji pluta ispod površine u obliku sićušnih čestica. Morski mikrobiolog Tracy Mincer tvrdi da svaki komadić plastike pod elektronskim mikrosko…