portalosuma.com
Slatka iluzija sto je puta gora od gorke – ove druge se možete riješiti
Os Uma Autor: Drago Plečko Epohalni zaključak dr. Petera Coveneya baziran na složenim eksperimentima na kvantnoj razini daje uvid i u neke duhovne aspekte. Čini se, kaže Coveney, da su kvantni fizi…