portalosuma.com
Aktivnija mlađa djeca će u kasnijoj dobi manje patiti od depresije
Os Uma Piše: Viktor Zugor Istraživanje je pokazalo da će aktivnija djeca, koja se češće igraju vani i bave rekreacijom, u kasnijoj dobi rjeđe patiti od depresije, a za razliku od djece koja su manj…