portalosuma.com
Legalizacija ubijanja robota
Os Uma Računala, roboti, umjetna inteligencija danas su toliko snažno prisutni u našoj svakodnevnici, a biti će još i više. Umjetna inteligencija u ovom ili onom “izdanju” upravlja naši…