portalosuma.com
Porijeklo boli i kako je smanjiti meditacijom
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Danas se javlja sve više slučajeva u kojima ljudi osjećaju fizičku bol koja se ne može detektirati ili koja se ne pojavljuje pri medicinskim testovima. Mnoge osobe se…