portalosuma.com
Sreća je u novcu… i darivanju!
Os Uma Odavno se raspravlja o tome može li novac kupiti sreću. On je predmet znanstvenih istraživanja, kao i neobvezatnih razgovora u svakodnevnim ljudskim interakcija. Omogućuje siguran krov nad g…