portalosuma.com
Mit ili stvarnost: Drveće koje hoda u potrazi za boljim tlom
Os Uma Piše: Irena Dujmušić Iako zvuči nevjerojatno, možda zaista postoji drveće koje se kreće. Prema predaji, vrsta palme, takozvana “hodajuća palma” Socratea exorrhiza, koja raste su …