portalosuma.com
Jod: zaboravljeni univerzalni lijek
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Medicinski udžbenici sadrže nekoliko važnih, ali pogrešnih informacija o ključnom elementu jodu što je veći uzrok ljudskoj patnji i smrti nego što su to bila oba svje…