portalosuma.com
Prvo kvantno sprezanje na sobnoj temperaturi
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Studeni 2015. je za fanove kvantnih istraživanja bio plodan mjesec: dokazano je da je kvantno sprezanje prirodna činjenica, ispisan je prvi kvantni računalni kod na t…