portalosuma.com
Drevni su hramovi bili dizajnirani za pjevušenje na 110 Hz
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Rezultati nedavnog istraživanja pokazuju da su drevni graditelji monumentalnih građevina otkrivenih na različitim mjestima kao što su Irska, Malta, južna Turska i Per…