portalosuma.com
Cjepiva izvedena od tumorskih stanica
Piše: Irena Dujmušić Os Uma Za proizvodnju cjepiva su se oduvijek koristile ljudske diploidne stanične linije, no proizvođači cjepiva su tražili odobravanje novih staničnih linija i to onih od kanc…