portalosuma.com
Biljno kontracepcijsko sredstvo koje je dovedeno do istrebljenja
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Prema grčkoj su legendi Batus i njegovi ljudi oko 631.g.pr.n.e. pristali na libijsku obalu gdje su osnovali grad Cirenu, na rubu plodne visoravni koja je danas poznat…