portalosuma.com
Djeluje li praznovjerje?
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Čini se da je praznovjerje jedna od stvari koja je kroz cijelu ljudsku povijest i unatoč kulturološkim razlikama povezivala čovječanstvo. Antropolog Claude Levi-Strau…