portalosuma.com
Kisik ipak ne stvaraju samo biljke
Os Uma Piše: Barbara Kovačević Oko petinu Zemljine atmosfere čini kisik kojeg izlučuju biljke kao rezultat fotosinteze, a koriste ga skoro sva živa bića na planetu kako bi njihov metabolizam mogao …